Tag Archive for porty morskie

Rosnąca rywalizacja pomiędzy portami w Gdańsku i Kłajpedzie

Rosnąca rywalizacja pomiędzy portami w Gdańsku i Kłajpedzie

Na rynku przewozów kontenerowych konkurencja jest bardzo duża, coraz to nowe porty planują urwać tak dużo jak się da z tego ogromnego, wartego miliardy tortu. Będzie to również dotyczyć naszego Bałtyku, gdzie całkiem mocną pozycję zyskał port DCT w Gdańsku, ale w szybkim tempie ścigają go inne. I tak przykładowo Kłajpeda na Litwie mocno się stara, aby konkurować o pozycję głównego bałtyckiego hubu. Zapowiadane są kolejne inwestycje w wyposażenie, podpisano również porozumienie z Chinami. Władze naszego portu na razie spokojnie podchodzą do tych rewelacji, jak na razie port w Gdańsku ma sporą przewagę jeśli będzie chodzić o techniczne możliwości obsługiwania największych kontenerowców. Dzięki kanałowi podejściowemu o głębokości 17 metrów i bardzo nowoczesnemu wyposażeniu Gdańsk obsługuje w zasadzie wszystkie kontenerowce, Kłajpeda póki co takich możliwości nie posiada. Niedawno port w Kłajpedzie poprawił swój rekord, przyjmując kontenerowiec mający ładowność blisko dziesięciu tysięcy kontenerów, przez co dołączył do grona hubów na Bałtyku. Jednak póki co nie może konkurować z Gdańskiem pod względem wielkości przyjmowanych okrętów, ale konieczne projekty inwestycyjne są już zaplanowane.

Rosnąca rywalizacja pomiędzy portami w Gdańsku i Kłajpedzie

Na dzień dzisiejszy port na Litwie jest jednak na pierwszym miejscu jeśli mówimy o tonażu transportów. W pierwszej połowie obecnego roku obsłużono tam niecałe 19 milionów ton produktów, za to Gdańsk może się poszczycić tylko 17,2 mln ton. Przewaga jest tu głównie w ładunkach masowych, jakich port w Kłajpedzie przeładował prawie dwa razy więcej. Jednak to DCT posiada znacznie większą dynamikę rozwoju, jeżeli będzie się ona utrzymywać na podobnym poziomie, to już niedługo port w Gdańsku raczej przegoni Kłajpedę w liczbie rozładunków. Szczególnie że w obu portach cały czas intensywnie są szukani kolejni partnerzy. Kłajpeda podpisała współpracę z jednym z chińskich portów, natomiast DCT na początku obecnego półrocza zachęcił do współpracy kilku poważnych graczy, w tym między innymi grupę G6. W samym Gdańsku myśli się też poważnie o chińskim rynku, ale bez przerwy są prowadzone ustalenia także z armatorami z Ameryki, nawiązanie tego typu współpracy byłoby bardzo korzystne dla tego portu.