Tag Archive for terminale kontenerowe

W jaki sposób nasze porty radzą sobie z kryzysem przeładunkowym

W jaki sposób nasze porty radzą sobie z kryzysem przeładunkowym

Kilka ostatnich miesięcy to coraz widoczniejszy kryzys na rynku transportu kontenerów oraz węgla. Wpływ na to ma parę ważnych rzeczy, w pierwszej kolejność bardzo zwolniło gospodarcze tempo rozwoju chińskiego państwa, a to to tak naprawdę Chiny do tej pory napędzały światowy transport kontenerów. W związku z kryzysem chińskie firmy w dużym stopniu zmniejszyły import różnych surowców, co ma bezpośrednie przełożenie na światowy transport. Spory wpływ na te zmiany ma także sytuacja polityczna i gospodarcza w Rosji, co również będzie się przekładać na statystyki. Biorąc pod uwagę te czynniki mogłoby się wydawać, że sytuacja krajowych portów nie będzie najlepsza, ale tak naprawdę przez rozsądne decyzje doskonale zaczęły sobie radzić. Dla przykładu w porcie Gdańskim, w którym obroty kontenerowe spadły w niewielkim stopniu, skupiono się na zdobyciu nowych armatorów, co przyczyniło się do tego, że w ostatnim półroczu zaczął on obsługiwać kontenerowce 2M, M6 i armatora z Arabii UASC. Działania takie pozwalają ze spokojem spoglądać w przyszłość, zwłaszcza że nie są one jedynymi, jakie władze portu podejmują.

Port w Gdańsku mniejszy obrót kontenerów równoważy bowiem innymi towarami. W jaki sposób nasze porty radzą sobie z kryzysem przeładunkowymDużo powiększył się przeładunek płynnych paliw, a pomimo panującego kryzysu doskonale w statystykach wygląda również obrót węglem, notując kilkunastoprocentową dynamikę wzrostu. W pozostałych polskich portach również nie najgorzej wszystko wygląda. Na przykład port w Gdyni co prawda sporo stracił na rozładunku kontenerów, między innymi również dlatego, że część dużych armatorów postanowiła się przenieść do gdańskiego DCT, ale za to ratuje się przeładunkiem paszy i zboża. Przez nowe inwestycje w nabrzeże oraz magazyny Gdynia umocniła się jako lider w obsłudze pasz i zbóż, nie tylko na polskim wybrzeżu, lecz w całym obszarze Bałtyku. Na zachodzie, w Świnoujściu oraz Szczecinie wystąpiły ostatnio całkiem wyraźne spadki przeładunku węgla oraz kontenerów, lecz i tutaj sytuację zaczęły ratować rudy metali i zboża. Również te dwa porty czynią liczne inwestycje, przez co także chcą się umocnić w rozładunku tych coraz liczniej eksportowanych i importowanych towarów.

materiały zaczerpnięte z gospodarkamorska.pl

Przyrost przeładunków kontenerowych w chińskich portach

Przyrost przeładunków kontenerowych w chińskich portach

Ostatnie miesiące to znaczny kryzys w pańskie chińskim, bardzo dobrze widać to na chińskiej giełdzie, gdzie ceny papierów wartościowych ostatnio biją prawdziwe rekordy obniżek. Lecz można znaleźć branżę, która bez przerwy bardzo dobrze się trzyma pomimo obecnego kryzysu, wręcz odwrotnie, nawet podczas gospodarczych spadków rośnie w tempie paru procent. Mowa tu jest mianowicie o dużych portach, z pośród jakich w zasadzie większość zanotowała w ostatnim czasie wzrost liczby przeładowanych jednostek kontenerowych. Przyrost przeładunków kontenerowych w chińskich portachW chwili obecnej wszystko wygląda tak, że tylko Hongkong będzie miał stratę, i to dość wysoką, bo na ponad dziesięć procent. Reszta portów w Chinach jest na dużym plusie, a zestawienie otwiera tutaj Ningbo-Zhoushan, ze wzrostem na blisko dziesięć procent. Zwiększoną o około pięć procent ilość kontenerów obsłużyły z kolei cztery duże porty, czyli Shenzhen, Singapur, Guangzhou oraz Tianjin, każdy z nich obsługuje od siedmiu do nawet osiemnastu milionów kontenerów na rok, co będzie im dawać im czołowe miejsca na liście najogromniejszych światowych portów.

Jeżeli taka dynamika rozwoju będzie się utrzymywać, to wówczas za dwie dekady chińskie państwo może zostać światowym liderem na rynku transportu kontenerowego. SISI, to znaczy agencja trudniąca się badaniem tego, co się dzieje na rynkach morskich przypuszcza, że stać się to może już za dwadzieścia lat. Pokazany całkiem niedawno raport zakłada rozwój załadunków w okolicach paru procent rocznie, a składać się na nie będą dwa podstawowe elementy. Pierwszy to przeładunek towarów importowanych i eksportowanych przez Chiny, czyli całą wymianę produktową z innymi krajami. Drugim motorem napędowym portów w Chinach jest transport wewnątrz kraju. Coraz większe znaczenie w chińskiej gospodarce zaczynają mieć ogromne rzeki, a także porty zlokalizowane nad nimi. Już teraz widać tendencję do wynoszenia się przemysłu ze wschodu na tereny zlokalizowane nad brzegami rzek. Z tego też powodu szacuje się, że już pewien okres czasu porty rzeczne będą obsługiwać kilka miliardów ton różnorodnych towarów, a w dalszym okresie czasu czeka je jeszcze bardziej dynamiczny wzrost.