Tag Archive for transport morski kontenerów

Ruszają konkursy na dotacje w obszarze rozwoju i badań w województwie pomorskim

Zaczynają się konkursy na dotacje w obszarze rozwoju i badań w województwie pomorskim

Zaczynają się konkursy na dotacje w zakresie rozwoju i badań na PomorzuBadania oraz inwestycje bez przerwy mogą być finansowane z różnego rodzaju dotacji, i w zasadzie tak samo sytuacja wygląda jeśli chodzi o Województwo Pomorskie. Na parę najbliższych lat zostało bowiem przewidzianych około 80 milionów euro różnych dotacji i dofinansowań dla różnych instytucji i firm, a wszystkie te rzeczy również w ramach programu Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. W pierwszej transzy do dyspozycji jest 100 milionów, a nabór wniosków rozpocznie się w pierwszych dniach maja. Zależnie od tego, jaki to będzie projekt i rozmiaru podmiotu, który się stara o tego typu wsparcie zakres finansowania projektu może wynieść w przedziale od 15 do 80 procent. W tegorocznych założeniach konkursowych przyjęto, że udział w nich mogą brać nie tylko same najmniejsze i średnie przedsiębiorstwa, lecz również znacznie większe podmioty. Jeszcze do niedawna nie miały one możliwości starania się o wsparcie finansowe, w chwili obecnej postanowiono że się je dopuści, lecz z limitem całkowitej kwoty. Dokładnie 4 maja rozpoczyna się pierwszy nabór wniosków z projektami do finansowania, a w kolejnych latach mają być rozpisywane następne konkursy.

Środki jakie obejmuje dotacja będą mogły być tylko i wyłącznie przeznaczone na badania oraz rozwój technologii. Tak więc można nie będzie z nich wybudować nowego budynku czy też wyposażyć linię produkcyjną, ale już nabyć badawczy sprzęt czy urządzenia do laboratorium już oczywiście tak. Nie będzie również żadnego ograniczenia co do wielkości samego projektu, można się więc będzie starać zarówno o małe jak i o duże kwoty. Ważną sprawą jeśli chodzi o ten konkurs będzie to, że mogą w nim brać udział także wszelkie instytucje naukowo-badawcze, a nie sam biznes. Jednak wprowadzony został ważny warunek, że wkład własny w odpowiedniej wysokości musi zostać zapewniony przez odpowiednią firmę, co ukierunkować ma w założeniu badania na ich praktyczne wykorzystanie. Nie ma przy tym wymogu zawierania jakiś oficjalnych partnerstw z instytucjami badawczymi, nie jest to niezbędne przy aplikowaniu. Końcowa ocena złożonych wniosków wykonana zostanie przez grupę znanych specjalistów z branż, z jakich projekty się pojawią, a wszelkie umowy zostaną podpisane w jesieni.

Kolejne wzrosty pojemności floty kontenerowców

Kolejny wzrost ładowności floty statków kontenerowych

Kolejne wzrosty ładowności floty statków kontenerowych.Pomimo panującego aktualnie kryzysu na rynku transportu kontenerowego ilość statków bez przerwy się zwiększa. Największe firmy z branży rywalizują zacięcie o pierwszą lokatę, a w pierwszej kolejności się to objawia wodowaniem kolejnych jednostek. W roku bieżącym zwodowano kontenerowce mające całkowitą ładowność prawie milion siedemset tysięcy TEU, co stanowi ponad dziesięć procent więcej niż rok temu. W kolejnym roku podaż kontenerowców ma wynieść około dziesięciu procent, jak więc widać dynamika rozwoju utrzymuje się cały czas na dość wysokim poziomie. Tego typu sytuacja ma duży wpływ na sytuację wśród armatorów, będąc jednym z głównych powodów dużych obniżek cen za przewozy. Dla większości armatorów nie są to pomyślne wieści, bo stawiają pod dużym znakiem zapytania rentowność wielu połączeń. Kolejny problem stanowi konieczność postoju w portach zwiększającej się liczby jednostek przy nabrzeżach portowych, gdyż zwyczajnie nie ma dla nich odpowiedniej ilości zleceń. Tego typu sytuacja w znacznym stopniu bierze się z tego, że inwestycje te były planowane i rozpoczynane kilka lat wcześniej, i aktualnie nastąpiło duże spiętrzenie nowych jednostek.

Znamienne jest to, że pomimo zwiększania się całościowej ładowności kontenerowców zmniejszeniu uległa ich liczba. Wynika to z tego, że z każdym rokiem powiększają się możliwości przewozowe, a co się w tym wiąże powiększa się wydajność jednostek, które są oddawane. O ile przed rokiem przeciętna ładowność kontenerowca kształtowała się na poziomie siedem i pół tysiąca, to aktualnie jest to to już ponad osiem. Najważniejszą przyczyną takiej sytuacji jest coraz bardziej widoczne ograniczenie kontenerowców mających pojemność 8 tysięcy, jakich ilość jest najmniejsza od dwudziestu lat. Na dużo niższym poziomie są również rozbiórki jednostek, tu także ich ogólna liczba jest stosunkowo mała jeżeli porównać to z ubiegłym okresem. Szczególnie niski poziom złomowania jest w rodzinie statków typu panamax, czyli jednostek do 3 tysięcy typowych kontenerów, szacowane jest, że całkowita ich pojemność wynosiła będzie około stu siedemdziesięciu tysięcy TEU. W rezultacie takich działań całkowita flota kontenerowców klasy panamax zwiększy się o około dwa procenty, analogicznie jest z resztą klas. Aktualnie w stoczniach się znajduje następna grupa statków, tak więc za rok również należy się spodziewać następnych wzrostów.

Rosyjskie embargo a wzrost eksportu do Kanady

Rosyjskie embargo a wzrost eksportu do Kanady

W rezultacie decyzji politycznych rok temu Rosja wprowadziła embargo na żywność, która pochodzi z europejskich krajów, czyli też od wytwórców z naszego kraju. Z dnia na dzień stanęli oni przed ogromnym problemem, bo Rosja to był jeden z najważniejszych odbiorców polskiej żywności, i brak możliwości sprzedaży na jej obszar nagle postawił polskich rolników w mało komfortowej sytuacji. Lecz dość szybko znaleziono wyjście z tej sytuacji, o prostu poszukując intensywnie jakiś innych rynków zbytu. Wcześniej, będąc w stabilnej sytuacji, specjalnie nie przykładano do tego dużej energii, po nastaniu embarga okazało się, że jest to konieczne. I nagle okazało się, że bardzo szybko naszymi żywnościowymi produktami zainteresowały się państwa azjatyckie i afrykańskie, w których wcześniej nie było szczególnie intensywnych działań promocyjnych. Rosyjskie embargo a wzrost eksportu do Kanady
Przez to problemy, jakie na samym początku niosło ze sobą embargo z Rosji zostały zażegnane, co więcej, okazało się że dzięki poszukiwaniom następnych możliwości eksport powiększył się o parę procent.

Raptem kilka miesięcy po wprowadzeniu embarga dzięki intensywnej chęci porozumienia udało się doprowadzić do eliminacji embarga na nasze jabłka na terenie Kanady. Kanada jest znana z jednego z najbardziej restrykcyjnych systemu kontrolowania żywności, tak więc eksportujące tam kraje spełniać powinny szereg szczegółowych zaleceń. Jeśli chodzi o jabłka również jest podobnie, strona kanadyjska zaprezentowała warunki, od których wypełnienia jest uzależniona możliwość eksportu jabłek. Głównym warunkiem jest pochodzenie owoców z właściwie zarządzanych plantacji, spodziewać się również trzeba, że zwłaszcza w początkowym okresie będą prowadzone szczegółowe kontrole. Przede wszystkim będzie kontrolowany poziom stężenia środków ochrony roślin, takie badania wykonywane być muszą przez certyfikowane laboratoria. Jeśli współpraca przebiegała będzie odpowiednio, bez żadnej wpadki ze strony dostawców z naszego kraju, to można się spodziewać otworzenia rynku kanadyjskiego na kolejne produkty żywnościowe pochodzące z naszego kraju.