Tag Archive for trasy dalekomorskie

Terminale kontenerowe zaczęły ważenie kontenerów morskich

Porty rozpoczęły ważyć kontenery morskie

Branża morskiego transportu od wielu lat miała ogromny problem niewłaściwie wpisywanej wagi kontenerów. Niestety duża ilość spedytorów nie przykładała się specjalnie do tego, a ma to naprawdę duże znaczenie dla bezpieczeństwa rejsów. Niewielkie nawet odchylenia w wadze mogą się przy paru tysiącach kontenerów wzmacniać, powodując bardzo duże problemy ze stabilnością, a czasami nawet zatonięcia. Z tego też powodu od wielu lat trwały prace nad uporządkowaniem tego tematu, jednak z powodu kosztów nie dało się ich odpowiednio zakończyć. Dopiero całkiem niedawno udało się osiągnąć porozumienie, na mocy jakiego wszystkie bez wyjątku kontenery znajdujące się na statku muszą zostać precyzyjnie zważone. Nowe przepisy będą obowiązywały od drugiego półrocza 2016 roku, a ich nieprzestrzeganie będzie się wiązało z odpowiednimi konsekwencjami. Konieczność sprawdzenia wagi kontenera będzie spoczywać na jego nadawcy, z tego też powodu musi on dokładnie przypilnować, żeby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Oprócz tego przewoźnicy i terminale mają pełne prawo do odmówienia załadunku kontenera, który nie ma wagi zweryfikowanej. Terminale kontenerowe zaczęły ważyć kontenery morskie

Przepisy pozwalają obecnie na przeprowadzenie ważenia jednostek kontenerowych za pomocą dwóch technik. Pierwsza z nich to zważenie kompletnego zapakowanego i zaplombowanego kontenera, zaś druga to mierzenie wszystkich cząstkowych towarów razem z opakowaniami i posumowanie wszystkiego na samym końcu. Pierwsza technika jest szybsza i wygodniejsza do zastosowania, jednak będzie wymagać posiadania odpowiednich, certyfikowanych wag. W chwili obecnej raptem część portów w Polsce ma takie możliwości, ale nadal nie ma w nich szans na obsługę wszystkich jednostek. Z tego też powodu w dalszym ciągu spora część sprawdzania wag odbywać się będzie musiała w głębi kraju, w siedzibach firm jakie się zajmują załadunkiem. W nadchodzących latach planowane są oczywiście takie inwestycje, lecz kwestia nie będzie jedynie dotyczyła kupna następnej wagi, lecz również zmiany organizacji pracy na terenie portu. Przykładowo port zlokalizowany w Szczecinie ma już szereg procedur związanych z obsługiwaniem kontenerów, a także oferuje możliwość ważenia ich przed załadowaniem.

Nowe zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na statek

Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na statek

Temat dokładnej wagi przewożonych kontenerów ma ogromne znaczenia dla bezpieczeństwa transportu morskiego. Niestety do tej pory było to traktowane przez firmy z branży naprawdę luźno. Co prawda w papierach waga musiała być podawana, lecz niejednokrotnie wcale się nie pokrywała z tym, co w rzeczywistości. A że na podstawie podawanej wagi wykonywany jest rozkład ładunków na pokładzie, to nawet małe rozbieżności znacznie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo statku. Przydarzały nawet przypadki utonięć z tego powodu, statki miały różne problemy z odpowiednią sterownością, więc wreszcie postanowiono rozwiązać definitywnie problem. Od lipca obecnego roku obowiązywać zaczynają regulacje prawne wymuszające konieczność dokładnego ważenia każdego kontenera przewożonego statkiem. Zmiany te od dawna były planowane, jednak dopiero całkiem niedawno w końcu się udało osiągnąć pełne porozumienie w tej sprawie. Po pierwsze podstawową barierą były spodziewane koszty, faktycznie przyszłe regulacje będą w sporym stopniu oddziaływać na procedury związane z przygotowaniem ładunku do przewozu.Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na statek

Mające obowiązywać w tym obszarze wymagają, aby przed załadowaniem kontenera na statek jego rzeczywista waga została wyznaczona i dostarczono ją przewoźnikowi i terminalowi. Jednocześnie ma obowiązywać odmowa przyjęcia kontenera, jakiego waga nie została potwierdzona. Jeśli chodzi o procedurę ważenia, to zaproponowane zostały dwie oficjalne metody. Jako pierwszą można wymienić ważenie całego kontenera przy wykorzystaniu wag z odpowiednimi certyfikatami. Ta metoda ma jednak dwie dość istotne wady, to znaczy będzie potrzebować zainstalowania drogich urządzeń do ważenia, a poza tym mogą się pojawić problemy z ewentualnymi korektami. Następna metoda będzie polegać na tym, że waży się cały czas wszystkie ładunki wkładane do środka, a następnie na koniec do wszystkiego się dodaje masę samego kontenera. Technika ta będzie z kolei wymagać trochę więcej pracy w czasie samego ważenia, jednak jej dużym plusem jest to, że na bieżąco będzie się znało ciężar całego ładunku. Przepisy regulują też odpowiedzialność za zaniedbania w tej kwestii, nawet z możliwością nakładania sankcji karnych.