Tag Archive for wzrost pojemności kontenerowców

Kolejne wzrosty pojemności floty kontenerowców

Kolejny wzrost ładowności floty statków kontenerowych

Kolejne wzrosty ładowności floty statków kontenerowych.Pomimo panującego aktualnie kryzysu na rynku transportu kontenerowego ilość statków bez przerwy się zwiększa. Największe firmy z branży rywalizują zacięcie o pierwszą lokatę, a w pierwszej kolejności się to objawia wodowaniem kolejnych jednostek. W roku bieżącym zwodowano kontenerowce mające całkowitą ładowność prawie milion siedemset tysięcy TEU, co stanowi ponad dziesięć procent więcej niż rok temu. W kolejnym roku podaż kontenerowców ma wynieść około dziesięciu procent, jak więc widać dynamika rozwoju utrzymuje się cały czas na dość wysokim poziomie. Tego typu sytuacja ma duży wpływ na sytuację wśród armatorów, będąc jednym z głównych powodów dużych obniżek cen za przewozy. Dla większości armatorów nie są to pomyślne wieści, bo stawiają pod dużym znakiem zapytania rentowność wielu połączeń. Kolejny problem stanowi konieczność postoju w portach zwiększającej się liczby jednostek przy nabrzeżach portowych, gdyż zwyczajnie nie ma dla nich odpowiedniej ilości zleceń. Tego typu sytuacja w znacznym stopniu bierze się z tego, że inwestycje te były planowane i rozpoczynane kilka lat wcześniej, i aktualnie nastąpiło duże spiętrzenie nowych jednostek.

Znamienne jest to, że pomimo zwiększania się całościowej ładowności kontenerowców zmniejszeniu uległa ich liczba. Wynika to z tego, że z każdym rokiem powiększają się możliwości przewozowe, a co się w tym wiąże powiększa się wydajność jednostek, które są oddawane. O ile przed rokiem przeciętna ładowność kontenerowca kształtowała się na poziomie siedem i pół tysiąca, to aktualnie jest to to już ponad osiem. Najważniejszą przyczyną takiej sytuacji jest coraz bardziej widoczne ograniczenie kontenerowców mających pojemność 8 tysięcy, jakich ilość jest najmniejsza od dwudziestu lat. Na dużo niższym poziomie są również rozbiórki jednostek, tu także ich ogólna liczba jest stosunkowo mała jeżeli porównać to z ubiegłym okresem. Szczególnie niski poziom złomowania jest w rodzinie statków typu panamax, czyli jednostek do 3 tysięcy typowych kontenerów, szacowane jest, że całkowita ich pojemność wynosiła będzie około stu siedemdziesięciu tysięcy TEU. W rezultacie takich działań całkowita flota kontenerowców klasy panamax zwiększy się o około dwa procenty, analogicznie jest z resztą klas. Aktualnie w stoczniach się znajduje następna grupa statków, tak więc za rok również należy się spodziewać następnych wzrostów.