Nowe zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na statek

Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na statek

Temat dokładnej wagi przewożonych kontenerów ma ogromne znaczenia dla bezpieczeństwa transportu morskiego. Niestety do tej pory było to traktowane przez firmy z branży naprawdę luźno. Co prawda w papierach waga musiała być podawana, lecz niejednokrotnie wcale się nie pokrywała z tym, co w rzeczywistości. A że na podstawie podawanej wagi wykonywany jest rozkład ładunków na pokładzie, to nawet małe rozbieżności znacznie mogą wpłynąć na bezpieczeństwo statku. Przydarzały nawet przypadki utonięć z tego powodu, statki miały różne problemy z odpowiednią sterownością, więc wreszcie postanowiono rozwiązać definitywnie problem. Od lipca obecnego roku obowiązywać zaczynają regulacje prawne wymuszające konieczność dokładnego ważenia każdego kontenera przewożonego statkiem. Zmiany te od dawna były planowane, jednak dopiero całkiem niedawno w końcu się udało osiągnąć pełne porozumienie w tej sprawie. Po pierwsze podstawową barierą były spodziewane koszty, faktycznie przyszłe regulacje będą w sporym stopniu oddziaływać na procedury związane z przygotowaniem ładunku do przewozu.Najnowsze zmiany w przepisach wiążące się z ważeniem kontenerów przed załadowaniem na statek

Mające obowiązywać w tym obszarze wymagają, aby przed załadowaniem kontenera na statek jego rzeczywista waga została wyznaczona i dostarczono ją przewoźnikowi i terminalowi. Jednocześnie ma obowiązywać odmowa przyjęcia kontenera, jakiego waga nie została potwierdzona. Jeśli chodzi o procedurę ważenia, to zaproponowane zostały dwie oficjalne metody. Jako pierwszą można wymienić ważenie całego kontenera przy wykorzystaniu wag z odpowiednimi certyfikatami. Ta metoda ma jednak dwie dość istotne wady, to znaczy będzie potrzebować zainstalowania drogich urządzeń do ważenia, a poza tym mogą się pojawić problemy z ewentualnymi korektami. Następna metoda będzie polegać na tym, że waży się cały czas wszystkie ładunki wkładane do środka, a następnie na koniec do wszystkiego się dodaje masę samego kontenera. Technika ta będzie z kolei wymagać trochę więcej pracy w czasie samego ważenia, jednak jej dużym plusem jest to, że na bieżąco będzie się znało ciężar całego ładunku. Przepisy regulują też odpowiedzialność za zaniedbania w tej kwestii, nawet z możliwością nakładania sankcji karnych.

Comments are closed.